Česká verze English version
Skip Navigation
 

Vyhledávání


Menu

podporujeme

Charitativní činnost firmy Noe s.r.o.
Naše charitativní činnost se zaměřuje, jak jinak v našem oboru, na podporu dětí, a to jak v České republice, tak i ve světě. Obrací se na nás obrovské množství žadatelů, více než jsme schopni zvládnout, proto jsme se rozhodli podporovat zejména skupiny děti, které jsou různým způsobem znevýhodněné, ať už tělesně či mentálně či chybějící rodinou. Druhou oblastí, kam směřujeme naši podporu dětem je sport. Domníváme se, že v dnešní době je obzvláště nutné děti přitáhnout k jakémukoliv druhu sportu, který jim může nabídnout alternativu ke každodennímu vysedávání u počítače nebo televize, naučit je radosti z pohybu, dodržování pravidel a sportovnímu chování.

Člověk si uvědomí sílu kolektivní pomoci zejména, když se něco nepříjemného stane někomu blízkému.
V roce 2010 vážná autonehoda upoutala na invalidní vozík i dceru naší kolegyně Lucku Horáčkovou, která se od té doby statečně pere se svým osudem. Rádi jsme všichni Lucce přispěli alespoň na koupi vozíku, díky němuž se může pohybovat.

Nadační fond Mi Mundo
- mezinárodní nadační fond na pomoc dětem s poruchami autistického spektra a mentální retardací. Jejich pomoc směřuje do zemí třetího světa, kde žijí tito lidé bez jakékoli odborné pomoci.
Zajišťují:
- adekvátní vzdělávací program pro děti s poruchami autistického spektra a mentální retardací. - školení pro pedagogy, asistenty a rodiče. Pomáhají s budováním speciálních škol a mateřských školek.

Září 2013 – Tunis - charitativní projekt na pomoc autistickým a jinak postiženým dětem na Djerbě

Leden 2013 – hračky chudým a nemocným dětem do Zambie.

Leden 2012 – Peru – dárky na vánoce pro autistické děti

Vánoce 2011 – dárky pro děti ZŠ speciální Rooseveltova Praha

Červenec 2010 – Mexiko - dárky pro autistické děti

Zajíček na koni
poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny).
Zajíčku na koni příspíváme rádi i v letošním roce.

Obecně prospěšná společnost "Člověk v tísni" pomáhá lidem na celém světě. V rámci spolupráce s naší firmou šlo o podporu našich krajanů žijících v odlehlém koutě rumunského Banátu, kteří od nás dostali šicí stroje a naučili jsme je u nás ve firmě šít prstové maňásky. http://www.clovekvtisni.cz/cs/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/zeme/rumunsko.

Podporovali jsme také hračkami olomoucké nadace Rakovina věc veřejná a Malý Noe, ale také Centrum pro rodinu Ráj z Pavlovic.

Že to s podporou sportu myslíme vážně, o tom svědčí tradiční listopadový běh na hrad Helfštýn „Listoprďák“ , kdy od nás malí závodníci dostávají ceny anebo úspěšný lipenský Klub koloběhu , který je též naším partnerem.
 

Osecká 337
751 31 Lipník nad Bečvou
Czech republic
Tel.: 581 773 240
Fax: 581 774 037


E-mail: noe@noe.cz


 

Jůlie